Zeer bijzondere set van Generaal Munschke.Naar mijn weten is er zeer weining over gebleven van de Duitse

verzetstrijders in Nederland.Alleen al vanwege het feit dat er weinig de bezettingsjaren overleefd hebben.

Volgens zijn biografie kreeg Munschke geen toestemming van de geallieerden om Nederland te verlaten.kkkkkkkkkkkkkk     

Heimwee naar zijn moeder,Berlijn en zijn strijdmakkers werd zo groot dat hij zonder toestemming gegaan is.

 

          

Afbeelding boven:Kramatweg 96 te Amsterdam, onderduik adres van Munschke tijdens de oorlog. Net als Munschke zelf heeft familie vd Laar enorme risico's genomen. Ik anonimiseer alle documenten en oorkondes, op die van ministers en generaals na. Dit is de uitzondering die de regel bevestigd. Familie vd Laar mag alle eer krijgen die het verdiend vanwege hun aandeel in het verzet tegen de Duitse bezetter.

Door gebrek aan alles zal dit formulier gebruikt zijn na de capitulatie, het is een "auszug aus der Reichsmeldeordnung vom 6.Januar 1938".

Onder nummer 8: nationaliteit, jood of halfjood. Een pijnlijke herinnering aan het "duizend jarige rijk", twaalf jaar te lang helaas.

Verzetsheld Ewald Munschke.