Qualispangen met oorkonden van een diensthundefuhrer.

De spangen zelf zijn er in overvloed, de oorkonden zelf worden over het

algemeen weinig aangeboden.