Het is niet mijn bedoeling om me met uniformen bezig te houden.Toch zou het jammer zijn om deze originele

draagwijze van MDI uniformen niet te plaatsen.Over de NVA/GT&MFS valt er genoeg te vinden,MDI is wat

dat betreft schaarser.Ik heb overigens geen idee uit welk jaar deze is.