De organisatie Dienst fur Deutschland heeft nog geen jaar bestaan als para militaire arbeids organisatie. 

Begin 1953 werd deze al ontbonden,deze dienst stond overigens onder het MDI.

De medaille hoort niet bij deze oorkonde, wel bij degene die deze oorkonde gekregen heeft.

       Document boven: Mielke hier nog als Volkspolizist

             

          

        

afbeelding van Ralph Pickard

 A5 formaat

Afbeelding boven: oorkonde "freiwilliger helfer an der staatsgrenze" ondertekend

door Dickel.Hieronder foto's van deze medaille.

 

MDI auszeichnungsordnung vom 2Mai 1979 in der fassung vom 11August 1987