Grote oorkonde set van MFS officier. Zijn carriere begon bij de VOPO,

daarna is hij in 1967 overgestapt naar de MFS.