Op deze pagina staan oorkondes&medailles verleend aan medewerkers van Grenzpolizei&Grenztruppen.

ssssssssssssssssssssssssssssssss

ddddddddks

s                                            

Afbeelding boven en onder: Oorkonde voor 10 jarig bestaan v/d DGP.

Tijdens het uitgeven van deze oorkonde als onderdeel vh MFS.

  

d

     Ges             Gesetzblatt:Verdienstmedaille der GT

Zie afbeeldingen onder.Uitnodiging voor medaille uitreikingen vanwege 40 jaar Grenztruppen.

                                               Gesetzblatt:Karl Marx Orden

Afbeelding boven: Oorkonde verdienstmedaille der grenztruppen die door Honecker ondertekend

zou worden.Ondertekende&uitgegeven exemplaren zijn mij niet bekend.