Afbeelingen boven: Treue Dienste KVP

Afbeelding rechts: Niet genummerde achterkant.Deze zijn zeldzaam!

 

1954

Afbeelding boven: Handtekening van Ernst Wollweber

 Foto boven: TD KVP,oorkonde ondertekend door generaal Dolling. 

Afbeelding boven en onder: Ondertekend door Hoffmann, nu als plaatsvervanger van MDI minister Stoph.

1955

Afbeelding boven&onder: Beide uit 1955,het verschil in tekst zit in het tekstdeel onder EHRENURKUNDE.