zie foto boven en onder:Binnen en buitenkant van een zeugnis oorkonde.In de nadagen van de DDR heeft deze

persoon nog een leergang schutzdienst gehad.

Je zou verwachten dat er geen enkel initiatief meer was,dat men de dagen aftelde.